0985.469.897
nhuongquyen@ldi.edu.vn

ĐĂNG KÝ

NHƯỢNG QUYỀN 

GIẢNG VIÊN NGUYỄN PHI VÂN

TRANG CHỦ

KHÓA HỌC

GIẢNG VIÊN

LIÊN HỆ

QUẢN LÝ QUAN HỆ

MỐI QUAN HỆ NHƯỢNG QUYỀN VÀ NHẬN QUYỀN NÊN ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO?
Dr. Bob Rick từng nói: “Khi sự kỳ vọng và thực tế gặp nhau, thực tế sẽ đứng thứ 2 sau kỳ vọng.”

Đối với mối quan hệ Nhượng Quyền thì giữa hai bên: Doanh nghiệp Nhượng Quyền và đối tác Nhận Quyền, thường có góc nhìn khác nhau - do đó sự kỳ vọng và quan điểm của mỗi bên cũng khác.
Nhượng Quyền thường mang tính doanh nhân, ít kiên nhẫn - “Let’s do it”.
Nhận Quyền thường thận trọng trước những rủi ro - “Phải quan sát trước khi đưa ra quyết định.”

Khóa học “Quản lý quan hệ Nhượng Quyền” do giảng viên Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Go Global Holdings xoay quanh nội dung chia sẻ về bí quyết để kinh doanh Nhượng Quyền thành công. Hiểu xây dựng mối quan hệ, quản trị quan hệ bền vững. 
GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA KHÓA HỌC
Nhận biết 3 hình thức quan hệ (phụ thuộc, không phụ thuộc và tương hỗ)

01

Hiểu được 6 giai đoạn trong quan hệ Nhượng Quyền

02

Những điều lưu ý trong quản trị quan hệ Nhượng Quyền 

03

XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC
TRONG NHƯỢNG QUYỀN CẦN

Xác định giai đoạn trong mối quan hệ với bên Nhận Quyền

01

Phân tích và kiểm soát từng nhóm đối tác: GLEE, FEE, ME, FREE, SEE, WE

02

Hòa giải và văn hóa hòa giải trong mối quan hệ Nhượng Quyền và Nhận Quyền

03

NỘI DUNG KHÓA HỌC

CÁC HÌNH THỨC QUAN HỆ NHƯỢNG QUYỀN
 • Quan hệ phụ thuộc
 • Quan hệ không phụ thuộc
 • Quan hệ tương hỗ
HÀNH TRÌNH CỦA MỘT QUAN HỆ NHƯỢNG QUYỀN
 •  Giai đoạn trong mối quan hệ Nhượng Quyền: GLEE, FEE, ME, FREE, SEE, WE
 • Bài tập thực hành
 • Kiểm soát các quan hệ Nhượng Quyền hiện có & xác định giai đoạn 
QUẢN TRỊ ĐỐI TÁC GLEE
 • Trải nghiệm và hoạt động quản trị từ Doanh nghiệp Nhượng Quyền
 • Bộ công cụ: Qui trình tuyển dụng, dự toán tài chính và hỗ trợ đào tạo
 • Bài tập: Xác định đối tác trong giai đoạn hiện tại và xây dựng kế hoạch hành động
QUẢN TRỊ ĐỐI TÁC FEE
 • Trải nghiệm, hoạt động quản trị và hãy đi đúng làn đường qui định
 • Bộ công cụ: Kiểm tra, đánh giá vận hành và hướng dẫn lên kế hoạch kinh doanh
 • Bài tập: Xác định đối tác trong giai đoạn hiện tại và xây dựng kế hoạch hành động
QUẢN TRỊ ĐỐI TÁC ME
 • 4 giai đoạn học hỏi và phát triển bản thân, 10 lời khuyên đối tác Nhận Quyền
 • Bộ côpng cụ: Chương trình đào tạo & phát triển đối tác
 • Bài tập: Xác định đối tác trong giai đoạn hiện tại và xây dựng kế hoạch hành động 
QUẢN TRỊ ĐỐI TÁC FREE
 • Vai trò của hoà giải & những nguyên tắc cơ bản trong hoà giải
 • Bộ công cụ: Theo dõi và đánh giá mức độ lãi - lỗ. Huấn luyện đào tạo nhân sự
 • Bài tập: Xác định đối tác trong giai đoạn hiện tại và xây dựng kế hoạch hành động
QUẢN TRỊ ĐỐI TÁC SEE
 • Trải nghiệm và hoạt động quản trị từ Doanh nghiệp Nhượng Quyền
 • Bộ công cụ: Giao tiếp tích cực
 • Bài tập: Xác định đối tác trong giai đoạn hiện tại và xây dựng kế hoạch hành động
QUẢN TRỊ ĐỐI TÁC WE
 • Trải nghiệm và hoạt động quản trị từ Doanh nghiệp Nhượng Quyền
 • Bộ công cụ: Thành lập Franchise Advisory Council - Hội đồng đại diện bên Nhận Quyền
 • Bài tập: Xác định đối tác trong giai đoạn hiện tại và xây dựng kế hoạch hành động
NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý TRONG QUẢN TRỊ QUAN HỆ NHƯỢNG QUYỀN
 • Nguyên tắc 80/20 và hiệu quả tài chính
 • Giá trị văn hoá đóng vai trò quan trọng trong cách cư xử
 • Tập trung phát triển các đối tác tích cực

KHÓA HỌC DÀNH CHO AI?

Doanh nghiệp đang Nhượng Quyền nhưng chưa xây dựng nền tảng Nhượng Quyền bài bản
Doanh nghiệp có ý định sử dụng Nhượng Quyền để phát triển trong tương lai.
Doanh nghiệp đang có ý định mua mô hình
Nhượng Quyền.
CHUYÊN GIA

Nhượng quyền quốc tế

NGUYỄN PHI VÂN
 • Chủ tịch Go Global Holdings 
 • Chủ tịch Retail & Franchise  Asia 
 • Cố vấn chuyển nhượng cho chính phủ Malaysia và Saudi Arabia
 • Tác giả sách Nhượng Quyền hàng đầu

CÁC THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN ĐÃ HỢP TÁC

133 cửa hàng
7 chi nhánh
40 CHI NHÁNH
nhượng quyền quốc tế

ĐĂNG KÝ

KHOÁ HỌC
QUẢN LÝ QUAN HỆ 
ĐỐI TÁC NHƯỢNG QUYỀN

1.999.000VNĐ

GÓI 12 THÁNG

COMBO 7 KHOÁ HỌC
NHƯỢNG QUYỀN
THƯƠNG HIỆU

 • Khoá 1: Nhượng quyền cho người mới bắt đầu
 • Khoá 2: Đầu tư nhượng quyền hiệu quả
 • Khoá 3: Xây dựng nền tảng nhượng quyền
 • Khoá 4: Tăng tốc phát triển nhượng quyền nội địa
 • Khoá 5: Tăng tốc phát triển nhượng quyền quốc tế
 • Khoá 6: Quản lý quan hệ nhượng quyền
 • Khoá 7: Nhượng quyền tại Việt Nam - Trợ lực & Giải pháp

GÓI 24 THÁNG

ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC CÓ THỂ HỮU ÍCH CHO BẠN

TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN NHƯỢNG QUYỀN NỘI ĐỊA

Nguyễn Phi Vân
2,999,000 VND

CHI TIẾT

4.9 
(515)

QUẢN LÝ QUAN HỆ NHƯỢNG QUYỀN

Nguyễn Phi Vân
1,999,000 VND

CHI TIẾT

4.5 
(442)

TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN NHƯỢNG QUYỀN QUỐC TẾ

Nguyễn Phi Vân
1,999,000 VND

CHI TIẾT

4.5 
(442)

VIỆN PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO

0985.469.897
Số 9 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
ldi.edu.vn