0985.469.897
nhuongquyen@ldi.edu.vn

ĐĂNG KÝ

NHƯỢNG QUYỀN 

GIẢNG VIÊN NGUYỄN PHI VÂN

TRANG CHỦ

KHÓA HỌC

GIẢNG VIÊN

LIÊN HỆ

XÂY DỰNG NỀN TẢNG

MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN ĐANG ĐƯỢC ƯU TIÊN LỰA CHỌN BỞI NHIỀU DOANH NGHIỆP STARTUP VÀ SMES.
Để đảm bảo được sự nhất quán và tính nhân bản của mô hình khi nhượng quyền thương hiệu, các Doanh
Nghiệp cần phải xây dựng một nền tảng vững chắc và đảm bảo đầy đủ các yếu tố quan trọng như thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ, tài chính, marketing, tuyển dụng, đào tạo, vận hành…

4 điều kiện đánh giá tình hình cấu trúc Doanh Nghiệp cần được quan tâm khi bắt đầu bước vào Thế giới Nhượng Quyền:
1. Sức khỏe Doanh nghiệp
2. Tầm nhìn và mục tiêu
3. Chiến lược kinh doanh
4. Chiến lược tổ chức và nhân

Nằm trong chuỗi khóa học về Nhượng Quyền của giảng viên Nguyễn Phi Vân, khóa học “Xây dựng nền tảng nhượng quyền” sẽ giúp các doanh nghiệp Start - up và SMEs hiểu rõ hơn về những yếu tố cần thiết để xây dựng nền tảng vững chắc, từ đó tạo ra một mô hình nhượng quyền thành công và bền vững.
70% doanh nghiệp thất bại trong việc tái cấu trúc, 85% nguyên nhân là do người lãnh đạo. (John P.Kotter - Harvard Business Review)
GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC KHI THAM GIA KHÓA HỌC
Nhận diện cơ hội và rủi ro, trách nhiệm của các bên khi đầu tư vào Nhượng Quyền

01

Biết cách thẩm định, lựa chọn mô hình Nhượng Quyền phù hợp nhu cầu kinh doanh

02

Đánh giá tính khả thi mô hình Nhượng Quyền: dự toán lãi lỗ, vòng tiền và khoản chi phí đầu tư

03

Biết được các nền tảng hỗ trợ từ đơn vị Nhượng Quyền để quản lý kinh doanh hiệu quả

04

DOANH NGHIỆP NHƯỢNG QUYỀN CẦN XÂY DỰNG NỀN TẢNG NÀO?

Nền tảng thương hiệu và chuẩn hóa mô hình nhân bản

01

Sản phẩm/dịch vụ độc đáo, khác biệt và mô hình về tài chính - nhân sự - marketing 

02

Đào tạo và tuyển dụng nhân sự, vận hành và quản trị chuỗi cung ứng

03

Quy trình làm việc đối tác nhận quyền và các vấn đề pháp lý

04

NỘI DUNG KHÓA HỌC

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHƯỢNG QUYỀN CỦA MÔ HÌNH HIỆN CÓ 
 • Mô hình chứng thực thành công
 • Sản phẩm dịch vụ độc đáo khác biệt
 • Khả năng phục vụ qui mô lớn, dễ nhân bản?
 • Đơn giản trong quản lý & vận hành
XÂY DỰNG NỀN TẢNG THƯƠNG HIỆU
 • Tài sản sở hữu trí tuệ (IP, trademark)
 • Bộ nhận diện và định vị thương hiệu
 • Tính cách thương hiệu
 • Thư viện hình ảnh thương hiệu & mẫu thiết kế
CHUẨN HOÁ MÔ HÌNH ĐỂ NHÂN BẢN
 • Lựa chọn và thiết kế mô hình chuẩn
 • Menu sản phẩm/dịch vụ và tiêu chuẩn nhân sự theo mô hình
 • Hệ thống quản trị chuẩn theo mô hình
 • Tài liệu thiết kế chi nhánh chuẩn 2D, 3D
XÂY DỰNG NỀN TẢNG SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
 • Báo cáo lãi lỗ chi nhánh hiện tại
 • Dự toán lãi lỗ chi nhánh nhận quyền
 • Chính sách thu phí Nhượng Quyền & hiệu quả kinh tế
 • Dự toán dòng tiền chi nhánh Nhận Quyền và thời gian hoàn vốn
XÂY DỰNG NỀN TẢNG MARKETING
 • Kế hoạch Marketing thương hiệu
 • Tài liệu hướng dẫn & đào tạo Marketing chi nhánh
 • Qui trình duyệt chương trình và thiết kế
 • Dịch vụ hỗ trợ cộng thêm cho đối tác nhận quyền
XÂY DỰNG NỀN TẢNG TUYỂN DỤNG
 • JD & tài liệu hướng dẫn tuyển dụng
 • Chính sách thống nhất về hợp đồng, lương thưởng, chế độ nhân viên
 • Xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp cho nhân sự
 • Qui định về việc tuyển dụng, chuyển đổi giữa bên Nhượng & Nhận Quyền
XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐÀO TẠO
 • Chương trình đào tạo hội nhập cho nhân viên, quản lý
 •  Chương trình đào tạo hội nhập cho đối tác nhận quyền
 • Lộ trình đào tạo nâng cao & tiếp nối
 • Các phương pháp đào tạo
XÂY DỰNG NỀN TẢNG CHUỖI CUNG ỨNG
 • Chính sách nguyên vật liệu & hàng hoá độc quyền
 • Chính sách cung ứng trực tiếp từ nhà cung cấp thứ 2
 • Chính sách thiết kế & xây dựng chi nhánh
 • Mô hình cung ứng tối ưu hoá và hiệu quả 
XÂY DỰNG NỀN TẢNG QUẢN TRỊ SỐ
 • Chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp Nhượng Quyền
 • Bán hàng và Marketing
 • Quản trị quan hệ khách hàng, tài chính, nhân sự
 • E-learning: đào tạo trực tuyến & quản trị hành trình học tập
XÂY DỰNG NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN NHƯỢNG QUYỀN
 • Qui trình làm việc với đối tác Nhận Quyền
 • Tài liệu giới thiệu & marketing dành cho đối tác nhận quyền tiềm năng
 • Tài liệu pháp lý Nhượng Quyền
 • Số hoá qui trình tuyển dụng và quản trị đối tác Nhận Quyền
XÂY DỰNG NỀN TẢNG VẬN HÀNH
 •  Vận hành liên quan đến những yếu tố nào?
 • SOP - Qui trình vận hành tiêu chuẩn
 • Qui trình quản trị tiền mặt và tài chính
 • Qui trình quản lý ca, hàng hoá, nhân sự, bán hàng, kiểm tra & đánh giá

KHÓA HỌC DÀNH CHO AI?

Nhà đầu tư tham gia đầu tư & quản trị hoặc đầu tư tài chính trong ngành Nhượng Quyền.
Những người mới bắt đầu tìm hiểu về
Nhượng Quyền. 
CHUYÊN GIA

Nhượng quyền quốc tế

NGUYỄN PHI VÂN
 • Chủ tịch Go Global Holdings 
 • Chủ tịch Retail & Franchise  Asia 
 • Cố vấn chuyển nhượng cho chính phủ Malaysia và Saudi Arabia
 • Tác giả sách Nhượng Quyền hàng đầu

CÁC THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN ĐÃ HỢP TÁC

133 cửa hàng
7 chi nhánh
40 CHI NHÁNH
nhượng quyền quốc tế

ĐĂNG KÝ

KHOÁ HỌC
XÂY DỰNG NỀN TẢNG
NHƯỢNG QUYỀN

1.999.000VNĐ

GÓI 12 THÁNG

COMBO 7 KHOÁ HỌC
NHƯỢNG QUYỀN
THƯƠNG HIỆU

 • Khoá 1: Nhượng quyền cho người mới bắt đầu
 • Khoá 2: Đầu tư nhượng quyền hiệu quả
 • Khoá 3: Xây dựng nền tảng nhượng quyền
 • Khoá 4: Tăng tốc phát triển nhượng quyền nội địa
 • Khoá 5: Tăng tốc phát triển nhượng quyền quốc tế
 • Khoá 6: Quản lý quan hệ nhượng quyền
 • Khoá 7: Nhượng quyền tại Việt Nam - Trợ lực & Giải pháp

GÓI 24 THÁNG

ĐĂNG KÝ

KHÓA HỌC CÓ THỂ HỮU ÍCH CHO BẠN

TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN NHƯỢNG QUYỀN NỘI ĐỊA

Nguyễn Phi Vân
2,999,000 VND

CHI TIẾT

4.9 
(515)

QUẢN LÝ QUAN HỆ NHƯỢNG QUYỀN

Nguyễn Phi Vân
1,999,000 VND

CHI TIẾT

4.5 
(442)

TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN NHƯỢNG QUYỀN QUỐC TẾ

Nguyễn Phi Vân
1,999,000 VND

CHI TIẾT

4.5 
(442)

VIỆN PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO

0985.469.897
Số 9 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
ldi.edu.vn